Andreas HEDBERG
Västerbotten

Andréas Hedberg,född 1971, började visa upp sin talang som ung bildkonstnär på 1990-talet och har sedan dess nått uppskattning via en rad utställningar i och utanför Sverige.

Citat om Hedbergs konst från kultursidorna:
”Tekniskt skickligt, med ett sällsamt vibrerande nordiskt ljus”
”Det finns ett levande väsen i Hedbergs målningar, ett väsen lika närvarande och undanglidande som drömmen”

Hemsida:
www.hedberg.art

Copyright © HEDBERG + STRAND ° Bildupphovsrätt